Skip til primært indhold

Vil du teste den ny anmeldelsesdatabase til komitesystemet?

I forbindelse med udvikling af den nye og opdaterede version af anmeldelsesdatabasen har vi brug for din hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl.

Komitésystemets anmeldelsesdatabase er af ældre dato og for at sikre, at forskere fortsat kan have en overordnet fælles indgang til og der kan skabes overblik over sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter i Danmark, er en ny anmeldelsesdatabase under udvikling. Den nye database skal efter planen sættes i drift medio september i år.

Forbedring af funktioner og brugervenlighed

Anmeldelsesdatabasen skal fungere som sikker anmeldelsesportal, hvor dokumenter kan indsendes som vedhæftede pdf filer, og anmelder kan identificere sig med digital signatur.

Derudover får databasen nogle funktioner, der kan anvendes af komiteerne til at føre tilsyn med igangværende projekter, ligesom nye database indeholde en offentlig søgeadgang, der gør det nemmere for andre forskere og borgere, journalister mv. at søge oplysninger om anmeldte og godkendte forsøg (et begrænsede antal datafelter).

I forbindelse med udvikling af den nye og opdaterede version af anmeldelsesdatabasen har vi brug for din hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl.

Vil du hjælpe os med at teste systemet?

Vi har brug for din deltagelse i 4 aktiviteter, som vi estimerer til ca. 21 timer fordelt på 5-6 dage:

 1. Workshop (virtuelt): 22-08-2022 kl. 12:30 til 15:30

  Her får den en uddybende information om selve testforløbet og instruktion i, hvad du skal gøre i de efterfølgende aktiviteter.
 2. Udarbejdelse af testcases: 13-08 til 24-08 -2022.

  Tidspunkt og sted efter aftale og estimeret tid er 9 timer.
  Her skal du hjælpe med at udarbejde testcases baseret på projektets udvalgte usecases. Din opgave bliver at beskrive processen i usecasen – altså de respektive steps og forventet resultat. Du kan se et eksempel på en testcase i skema 2.
 3. Selve gennemførsel og afvikling af test: 26-08-2022.

  Tidspunkt og sted efter aftale og estimeret tid er 5 timer.
  På baggrund af de udarbejdede testcases, skal du i test-databasen afvikle stepsene i testcasen og registrere status på processen – godkendt/fejl.
 4. Gentest på fejlrettelser: 05-09 til 16-09-2022.

  Endelig tidspunkt er ikke fastsat endnu, da det afhænger af den tidligere proces.
  Her skal du genteste på de testcases, som du fandt fejl i. Forventningen er, at fejlen selvfølgelig er rettet i den mellemliggende periode, så vi håber på så få gentest som muligt.

Vi håber, at du har lyst og mulighed for at hjælpe os med at gennemføre testprocessen og opnå den bedst mulige brugervenlig i systemet.

Spørgsmål vedrørende testprocessen kan rettes til:

 

APPFWU01V